Steun het Jaarfonds 2021!

Steun het Jaarfonds 2021!

Vindt u het belangrijk dat de Universiteit van Amsterdam (UvA) een inspirerende omgeving blijft waarin studenten en onderzoekers zich kunnen ontwikkelen? Geef dan aan het Jaarfonds van het Amsterdams Universiteitsfonds en steun bijzondere projecten op het gebied van onderzoek, erfgoed en beurzen.

Draag bij aan het onderzoek naar meertaligheid en gelijke kansen in het onderwijs, aan mysterieuze Oudegyptische dierenmummies in het Allard Pierson of aan de ASPIRE studiebeurzen voor astronomen van de toekomst. Heeft u geen voorkeur? Selecteer dan 'alle projecten'.

Bedankt voor uw steun!

 

Let op: Het gekozen bedrag wordt ieder jaar automatisch van je rekening afgeschreven. Let op: Het gekozen bedrag wordt iedere maand automatisch van je rekening afgeschreven.


Je gaat in totaal € 0 afrekenen.

Je privacy is gewaarborgd. Lees meer