Steun het Amsterdams Universiteitsfonds

Over het Amsterdams Universiteitsfonds


Het Amsterdams Universiteitsfonds is de onafhankelijke steunstichting van de Universiteit van Amsterdam. Ontvangen donaties worden besteed volgens de bedoelingen van de gevers. Elke gift komt volledig ten goede aan het gekozen doel. Het universiteitsfonds is door het Centraal Bureau Fondsenwerving erkend als goed doel en door de Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). 

Meer weten? Lees dan verder op onze website.

Contactgegevens

Postadres
Postbus 94325
1090 GH Amsterdam

Bezoekadres
Spui 21 
1012 WX Amsterdam

Telefoon
020-5251406

E-mail
universiteitsfonds@uva.nl

Website
www.auf.nl

Rekeningnummer
NL 24 ABNA 0453215653 t.n.v. Stichting Amsterdams Universiteitsfonds

RISN/fiscaalnummer
8072.09.259

KvK-nummer
33303635