Steun het Aïda Paalman de Miranda Fonds

Steun het Aïda Paalman de Miranda Fonds


Het Aïda Paalman de Miranda Fonds is ingesteld om de ontwikkeling van talent onder Surinaamse studenten te stimuleren. Met bijdragen uit dit Fonds kunnen studenten van de Anton de Kom Universiteit in Suriname onderwijs volgen aan de UvA voor een of meerdere semesters. 

FNWI
Het Aïda Paalman de Miranda Fonds is een initiatief van de Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica (FNWI). Het richt zich op studenten van de Anton de Kom Universiteit uit de exacte richtingen, die een deel van hun studietijd (bijvoorbeeld 6 maanden of 1 jaar) bij de FNWI willen doorbrengen. Dankzij een beurs kunnen getalenteerde en gemotiveerde studenten kennis opdoen aan UvA, zonder dat een gebrek aan financiële middelen hen belemmert. 

Aïda Paalman-de Miranda
Aïda Paalman-de Miranda kwam als 17-jarige uit Paramaribo naar Nederland om in Amsterdam wiskunde te studeren. In 1980 werd zij benoemd tot hoogleraar wiskunde aan de Universiteit van Amsterdam. Zij was daarmee, samen met Ruth Curtain uit Groningen, de eerste vrouwelijke hoogleraar wiskunde in Nederland. Alhoewel dit een uitzonderlijke prestatie is, heeft dit weinig bekendheid gekregen, zowel binnen de wiskunde gemeenschap als in haar geboorteland Suriname. Gedurende haar carrière was zij een inspirerende wetenschapper met hart voor onderwijs en zeer betrokken bij de begeleiding van studenten. Zij overleed in 2020 op 84-jarige leeftijd.


Het Aïda Paalman de Miranda Fonds is ondergebracht bij het Amsterdams Universiteitsfonds (ANBI). Donaties aan het fonds zijn aftrekbaar van de inkomsten- of vennootschapsbelasting. 
Note: The chosen amount is automatically debited from your account every year. Note: The chosen amount is automatically debited from your account every month.


Our Terms and Conditions & Privacy Statement apply to our services.

You will pay €0 in total.

Your privacy is guaranteed. Read more