Steun het Henk van Os Fonds

Steun het Henk van Os Fonds

Het Henk van Os Fonds verstrekt studiereisbeurzen aan studenten en promovendi van de Faculteit der Geesteswetenschappen van de UvA. Jaarlijks krijgen tientallen studenten en promovendi de kans om met een reisbeurs uit dit fonds een voor hen zeer waardevolle buitenlandervaring op te doen. Op deze manier levert het Henk van Os Fonds een belangrijke bijdrage aan de academische vorming en persoonlijke ontwikkeling van studenten en promovendi.

Draagt u bij aan dit unieke fonds, zodat ook in de toekomst studenten en promovendi de kans krijgen om zich in het buitenland verder te verdiepen in hun studie of onderzoek?

 

Note: The chosen amount is automatically debited from your account every year. Note: The chosen amount is automatically debited from your account every month.


Our Terms and Conditions & Privacy Statement apply to our services.

You will pay €0 in total.

Your privacy is guaranteed. Read more