Steun het Henk van Os Fonds

Steun het Henk van Os Fonds

Het Henk van Os Fonds verstrekt studiereisbeurzen aan studenten en promovendi van de Faculteit der Geesteswetenschappen van de UvA. Jaarlijks krijgen tientallen studenten en promovendi de kans om met een reisbeurs uit dit fonds een voor hen zeer waardevolle buitenlandervaring op te doen. Op deze manier levert het Henk van Os Fonds een belangrijke bijdrage aan de academische vorming en persoonlijke ontwikkeling van studenten en promovendi.

Draagt u bij aan dit unieke fonds, zodat ook in de toekomst studenten en promovendi de kans krijgen om zich in het buitenland verder te verdiepen in hun studie of onderzoek?

 

Let op: Het gekozen bedrag wordt ieder jaar automatisch van je rekening afgeschreven. Let op: Het gekozen bedrag wordt iedere maand automatisch van je rekening afgeschreven.


Op onze dienstverlening zijn onze Algemene Voorwaarden & Privacyverklaring van toepassing.

Je gaat in totaal € 0 afrekenen.

Je privacy is gewaarborgd. Lees meer