Steun het Jansonius Fonds

Steun het Jansonius Fonds

Jansonius Fonds voor Historische Cartografie

Het Jansonius Fonds voor Historische Cartografie is in 2013 ingesteld en ondergebracht bij het Amsterdams Universiteitsfonds door mevrouw Kino Jansonius met het doel cartografisch erfgoed door te geven aan toekomstige generaties. Dankzij de steun van het fonds kan de veelzijdige collectie cartografie van het Allard Pierson worden onderzocht, uitgebreid, gedigitaliseerd en gepresenteerd. De collectie weerspiegelt de geschiedenis van de Europese cartografie, in het bijzonder de ongelooflijke kaart- en atlassenproductie, die in Amsterdam bloeide van eind zestiende tot eind zeventiende eeuw. Zij geeft inzicht in omstandigheden en (machts)verhoudingen uit het verleden en inspireert tot reflectie op de geschiedenis én op de toekomst.

Wordt u ook onze begunstiger?

Note: The chosen amount is automatically debited from your account every year. Note: The chosen amount is automatically debited from your account every month.


Our Terms and Conditions & Privacy Statement apply to our services.

You will pay €0 in total.

Your privacy is guaranteed. Read more